Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

Rezumatul trebuie să cuprindă: